For å melde deg på en konkurranse må du utføre følgende:

1. Lag deg en bruker i AGiPRO med eget passord (meny: Ny AgiPRO bruker?)(NB - husk at du får en e-post med en link du må klikke på - bekrefte - før kontoen din blir aktivert )

2. Logg deg på med din bruker (meny: Logg inn/ut)

3. Hvis du ikke har registert hunden din i AgiPRO tidligere, gjør det nå (meny: registrer ekvipasje). Benytt fortrinnsvis samme reg. nr. som det du er registrert med hos NKK eller andre kennelklubber. Du registrerer også hvilke klasser det er aktuelt å delta i slik at du slipper å gjenta dette senere.

4. Plukk de hunder det er aktuelt å melde på til ditt eget skjermbilde (meny: mine hunder) slik at du har en grei oversikt over de som er dine hunder.

-------------------- alt du har gjort hittil gjøres bare første gang du benytter systemet eller har ny hund. -------

Når de 4 første punktene er gjort tidligere skal du:

1. Gå inn på menyvalg "Stevner med påmelding"

2. klikk på linken "meld på" til høyre i det stevnet du skal være med på

3. Velg (plukk) hvilke hund(er) og lag du vil melde på og klikk på "gå videre"

4. Velg hvilke klasser du vil delta i og klikk "meld på"

5. Godkjenn at de opplysningene som kommer fram er riktige eller klikk på  "gå tilbake" og korriger (OBS - ved påviselig feil/ulovlig bruk av rabatter vil det bli krevet et straffegebyr) Påmeldingene er bindende og det er bare arrangørklubben som godkjenner endringer/avmeldinger. Hvis det benyttes kreditkort betaling på dete stevnet vil dine påmeldinger bli samlet i en handlekurv. Her vil påmeldingen kunne slettes (markert med x) og en vil kunne gå tilbake og melde på på nytt om den vil korrigere noe.

6. Ved godkjenning blir du satt over til betalingstjenesten. Den kan være 3 varianter.Hvilken variant som er valgt av arrangørklubben kommer fram i klartekst i neste bilde når du godkjenner. Der står det enten at du

* betaler direkte til arrangørklubben,

* får tilsendt e-faktura

* eller du går fra handlekurven til PayPAL systemet for betalig ved bruk av kredittkort

En av de forskjellige betalingsordningene velges av arrangørklubben, så du må benytte det klubben har valgt. Betalinger som blir gjort etter påmeldingsfristen blir belagt med avgifter som anvist av klubben.

BETALING TIL KLUBBEN: Stevneavgift betales til den konto klubben anngir innen påmeldingsfristen.

FAKTURA blir sendt automatisk til den e-post adresse du har oppgitt på din AgiPRO bruker. Denne skal betales innen fristen som står på fakturaen, og med angivelse av angitt kid. nr. For sent betalte fakturaer blir belastet med purregebyr og renter. Fakturaer som ikke blir betalt etter purring blir sendt til inkasso. Vær OBS på at elektronsik generert e-post kan havne i din søpplepostkasse (spam) avhengig av hva slags spam filter du benytter.

KREDITTKORT: Vi benytter PayPAL som betalingsinnkrever. Her har du mulighet til å betale med de mest vanlige kreditt og debetkort. Ved siden av dette kan du hvis du vil opprette egen PayPAL konto som du betaler fra. Hvis du registrerer ditt kredittkort i PayPAL systemet så du kan godkjenne betalingen bare med bruk av et passord senere.

 Dersom du etter avtale med arrangøren skal ha refundert stevneavgiften, vil arrangøren tilbakebetale dette etter avtale med deg. Feil påmeldinger eller avmeldinger vil derfor måtte betales for senere å bli refundert av stevnearrangøren.

Rettinger i påmeldinger blir kun utført av arrangør etter avtale med denne. Opprykk meldes direkte til arrangør.

Lykke til