Det ble notert ny rekord i Guinnes Book of Records fredag 22.8 på Hamar. Åslundmarka blandede hundeklubb stilte på NKK sitt arrangement for å sette ny verdensrekord. Tidligere rekord var satt på Eidsvoll i 2011 og lød på 14 runder a 10 hinder på 5 min. Åslundmarka Blandede klarte 23 runder, men 5 med feil. Den ny rekorden er altså 18 runder, DVS 180 hindre på 5 min. Det var 6 hunder fra klubbens medlemmer som klarte dette. AgiPro gratulerer hjertligst!