Dette er AgiPRO

Her er det noen generelle beskrivelser om hvordan AgiPRO systemene er ment å fungere og hvordan de er sammensatt. Årets hund kåringen er også med her.

Introduksjon til AgiPRO

AgiPRO er et program for konkurranseregistreing for agility og lydighet. Programmet er i hovedsak basert på My  SQL, MS Access databaser og Visual Basic samt Joomla for hjemmesiden. Programmet er laget for å kunne ta i mot data om påmeldinger fra Internett og å minimalisere jobben for arrangør, både før, under og etter stevnet. Programmet lager ferdig alle nødvendige papirer til NKK og til de aktive. Programmet leverer også fra seg data klar til å legges ut på AgiProWeb Resultatservice. AgiPRO består også av en PC del, som benyttes av arrangøren ved stevneavvikling og rapportering.

Les mer: Introduksjon til AgiPRO