Årets agilty hund - årets kl. 2 hund og årets nybegynner er en kåring som foretas av og gjennom AgiPRO. Kåringen er sponset av SecCon AS som eier AgiPRO. Prisudelingen foregår på Gjøvik hundeklubb sitt stevne i februar hvert år. Tellende i årets hund kåring er alle stevner som blir registrert i AgiPRO. Det er således opp til hver enkelt arrangør om de vil at stevnet skal telle i denne kåringen. Kåringen omfatter alle hunder, også utenlandske.

Les mer: Årets agility hund regler