For konkurranseutøvere som benytter AgiPRO til påmelding og oppslag av resultater gjelder følgende betingelser:

1. Det er den enkelte brukers ansvar at data som registreres i systemet er korrekt

2. Det er hundens reg. nr. som er nøkkel både til registrering og resultatlister. Dersom reg.nr. på hund må dette gjøres ved å registrere hunden på nytt i AgiPRO med nytt reg. nr. Dette medfører at informasjon om hunden blir splittet på flere hunder i AgiPRO (en for hvert reg. nr.) Dersom det benyttes andre reg. nr. i AgiPRO enn hos NKK vil dette medføre feil i amkjøring mellom disse systemene. Hvis en benytter NKK systenmet til påmelding og AgiPRO til resultater vil en få en "ny" hund inn i AgiPRO og derved deles resultatene på 2 hunder. Dersom reg. nr. hos AgiPRO ikke stemmer 100% med NKK nummerert blir rapporteringen til NKK sin base etter stevnet feil, og hundenblir ikke rapportert.

3. AgiPRO står ikke ansvarlig for feilregistreringer fra stevnearrnagører eller utøver. Dette må avklares direkte med arrangøren. Påmeldinger i systemet er bindende og kan ikke annuleres av andre enn arrangør.

4 - Dersom arrangøren har valgt betalingstjenester gjennom AgiPRO vil du benytte kredittkort for å betale påmeldingsavgiften. Eventuelle tilsendte fakturaer som ikke betales innen fristen vil det bli sendt purringer med kr. 60,- i purregebyr. Etter 3 purringer vil faktura gå til inkasso med de gebyrer dette medfører.

Dersom du etter avtale med arrangøren skal ha refundert stevneavgiften, vil arrangøren tilbakebetale dette etter avtale. Feil påmeldinger vil derfor måtte betales for senere å bli refundert av stevnearrangøren.

5 - Opprykk i klasse før ny påmelding vedlikeholdes av deltager selv ved å gå inn i meny "vedlikehold av ekvipasje". Opprykk til høyere klasser etter påmeldingsfristens utløp meldes direkte til arrangør. Hvis  blir hundens data blir oppdatert med ny klasse (opprykk) før utløpet av påmeldingsfristen på et stevne vil dette automatisk bli korrigert for stevnet, selv om påmelding er gjort tidligere.

7. Endring av e-post adresse må skje to steder. 1. På AGiPRO bruker konto   2. På ekvipasje data til hunden.
e-post på buker konto benyttes til å sende faktura mens e-post i hunderegistret benyttes til å sende ut PM og startnr. Dette gjør at du kan få PM og startnr. sendt til en annen enn den som melder på hunden om du vil.

SecCon AS vil med dette ønske deg hjertlig velkommen som AgiPRO bruker, og håper du vil ha mye nytte av systemet.